Danh sách Ủng hộ
Nguyễn Thị Trang 100.000đ Hà Nội Facebook
Bạn Thảo 1.000.000đ Hà Nội Facebook
Mai Thị Hương 500.000đ Hà Nội Facebook
Đào Hồng Ngọc 200.000đ Hà Nội Facebook
Trần Tuyết Nhung 500.000đ Hà Nội Facebook
Trương Thị Thùy Trang 300.000đ Hà Nội Facebook
Viên Giới 1.000.000đ Hà Nội Facebook
TỔNG

3.600.000đ

 

Kê khai chi tiêu Quỹ